Felsefemiz

Prof. Dr. Mühendis Otto Mecheels 1946 yılında Bönnigheim'da bağımsız Hohenstein Enstitüsü'nü kurduğunda ilk önceliği araştırma ve eğitim faaliyetlerinin doğrudan uygulamaya aktarılmasını sağlamaktı.

Oğlu Prof. Dr. Jürgen Mecheels babasının felsefesinden yola çıkarak Hohenstein Enstitüsü'nü 1962'den 1995'e kadar üstün bir uzmanlık yelpazesine sahip, uluslararası çapta tanınan bir araştırma ve hizmet merkezine dönüştürdü.

1995'ten bu yana enstitüyü aile şirketinin üçüncü kuşağından Prof. Dr. Stefan Mecheels yönetmekte ve çalışmalarında "Araştırma, Hizmet ve Eğitimin Birliği" felsefesini sürdürmektedir. Hohenstein Enstitüsü'nün günümüze kadar kaydettiği olumlu gelişim bu kurucu ilkenin başarısının bir kanıtı niteliğindedir.

Hohenstein Enstitüsü imalatçılara, ticari işletmelere, hizmet sağlayıcılara ve nihai tüketicilere "tek bir kaynaktan uzmanlık" sunmaktadır. Enstitünün uzmanlığı çok sayıda farklı ama birbiriyle yakından ilişkili çalışma alanlarını kapsamaktadır. Böyle bir disiplinlerarası yaklaşımın sonucu ise tıp, elektronik ya da mikrosistem teknolojisi sektörlerinden farklı araştırma kuruluşlarıyla yürütülen başarılı ortak çalışmalardır. Bu bağlantılar bir yandan tekstil ürünleri için yepyeni uygulama alanlarının kapılarını açarken, diğer yandan Hohenstein Enstitüsü'nün müşterilerine ek pazarlar ve gelecek için yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Şirketlerin yararına hizmet etmek amacıyla, araştırma sonuçlarının konferanslara, seminerlere, yayınlara vs. etkili biçimde yansıtılması ve hizmet sektöründe edinilmiş olan bilgi birikiminin uygulamaya aktarılması bu kapsamdaki başlıca önceliklerdendir.

Hohenstein Enstitüsü'nün araştırma faaliyetleri, sayısız test , hizmet ve sertifikasyon hizmetleriyle tamamlanır.